Lista aktualności Lista aktualności

„Leśne ścieżki historii”

„Leśne ścieżki historii”

18 września 2019 r. w miejscu pamięci „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948” po raz kolejny odbyła się wyjątkowa uroczystość. Ponad 200 osób – leśnicy, kombatanci II wojny światowej, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, reprezentanci lokalnej społeczności i uczniowie oddali hołd leśnym bohaterom, którzy poświęcili życie, by nasza Ojczyzna mogła się odrodzić.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Michała Włocha z Parafii Celestynów oraz ks. Wiktora Ojrzyńskiego – Dziekana Duszpasterzy leśników. Po nabożeństwie zebranych gości powitał nadleśniczy Artur Dawidziuk, który podkreślił, jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o historii naszych Rodaków. Następnie głos zabrali Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman, poseł prof. Jan Szyszko, Radna Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska oraz pułkownik Zbigniew Zieliński, którzy w swoich wystąpieniach przypomnieli wydarzenia z krwawych kart historii Polski i tragiczne losy leśników w latach 1939-1948.

Uroczystość patriotyczną uświetnił udział pocztów sztandarowych, obecność Wojskowej Asysty Honorowej oraz Apel Poległych odczytany przez majora Radosława Ozóga. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem plutonowego Marcina Adamskiego. Pierwszą część wydarzenia zakończyło uroczyste złożenie wieńców przy pomniku.

Druga część artystyczna uroczystości została przygotowana przez Szkołę Podstawową im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie. Uczniowie zaprezentowali poruszające przedstawienie pt. „Prowadź nas lesie po ścieżkach historii leśników, którzy przez śmierć stali się wolni”.