Lista aktualności Lista aktualności

BO PRZYSIĘGALIŚMY NA ORŁA I KRZYŻ

W piątek 7 kwietnia 2017 r. przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” odbyła się uroczystość „bo przysięgaliśmy na orła i krzyż” organizowana przez Nadleśnictwo Celestynów wraz ze Stowarzyszeniem „Klub Twórczego Myślenia”, Gminą Celestynów oraz Gminą Kołbiel.

Nieocenioną wartość ma pamięć o obrońcach naszej ojczyzny. By ją kultywować w najmłodszym pokoleniu, powstała inicjatywa uczniowskiego patronatu nad „dębowym lasem pamięci".

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą. Odegrano hymn państwowy, a następnie zabrali głos zaproszeni goście. Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów odczytał treść aktu przekazania patronatu i złożył go na ręce Pani Anny Piętki Dyrektor Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Na ręce Pani Anny Kędziorek Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie złożył podziękowanie za rok patronatu tej właśnie szkoły. Nie zabrakło podziękowań dla Pani Renaty Lorenc, która przygotowywała przedstawienie pt. „Las ołtarzem ducha" zaprezentowane przez uczniów z celestynowskiej szkoły podstawowej podczas zeszłorocznej uroczystości. Dzieci złożyły kwiaty przy dębach, z których każdy upamiętnia jednego leśnika.  Odczytano Apel Poległych i odegrano Hymn Leśników Polskich. Wzruszającą część artystyczną pt. „bo przysięgaliśmy na orła i krzyż" zaprezentowali uczniowie Gimnazjum w Kołbieli przygotowywani przez Katarzynę Galas i Małgorzatę Żelazowską. Uroczystościom towarzyszył pluton honorowy Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.

 

Szymon Wojtyszyn