Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNIK W MIEŚCIE, CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH.

W dniach 4-6 grudnia 2018 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej LZD SGGW w Rogowie pracownicy Nadleśnictwa Celestynów wzięli udział w 23 konferencji „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa”.

Głównym celem tegorocznego sympozjum była próba określenia możliwości i form edukacji leśnej na terenach zurbanizowanych. Podczas wykładów poruszono temat dobrych praktyk edukowania w mieście o lesie, form edukacji leśnej, "leśnych" obiektów edukacyjnych oraz ścieżek dydaktycznych w miejskich lasach i parkach.

Przedstawiciele Nadleśnictwa, we współpracy z pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wygłosili referat na temat metod edukacji leśnej w sąsiedztwie wielkiej aglomeracji na przykładzie działalności Nadleśnictwa Celestynów oraz zaprezentowali poster pt. "Leśna odskocznia - czy mieszkańcy miast lubią dokształcać się w lesie?”, który przedstawia dane statystyczne dotyczące działań edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Leśnej.

Dotychczas edukacja leśna w Polsce, z racji sąsiedztwa, była kierowana przede wszystkim do mieszkańców terenów wiejskich. Okazuje się, że zapotrzebowanie na wiedzę leśną wśród mieszkańców dużych miast ciągle rośnie. Konferencja ta była impulsem do przygotowania konkretnej odpowiedzi na to zapotrzebowanie wszystkich ośrodków, które prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Konferencja ma charakter ogólnopolski, wzięli w niej udział animatorzy edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badacze i ekolodzy. Spotkanie było dobrą okazją do wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy dotyczące edukacji leśnej.