Lista aktualności Lista aktualności

O sowach w Nadleśnictwie Celestynów

W piątek 31 marca 2017 r. w Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów odbyło się spotkanie edukacyjne "Noc Sów z Nadleśnictwem Celestynów". Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o tych ptakach, spróbować swoich sił w analizowaniu wypluwek, a także posłuchać prawdziwych głosów lokalnych puszczyków.

Noc Sów odbywała się w różnych miejscowościach w całej Polsce w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r. Nadleśnictwo Celestynów zorganizowało spotkanie w ramach tej akcji w piątek 31 marca.

Pracownicy Zespołu Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów poprowadzili wykłady na temat gatunków sów występujących na terenie Polski, ich biologii i cechach charakterystycznych, a także o znaczeniu sów w kulturze. Po wysłuchaniu prelekcji już każdy wie, dlaczego sowa jest symbolem mądrości i jak szeroko może rozłożyć swoje skrzydła największa sowa występująca w Polsce, czyli puchacz. Wspominaliśmy o wyjątkowych zmysłach słuchu i wzroku u sów - do czego sowie służy szlara i jaki ma związek kolor oczu sowy z porą, kiedy poluje. Sowy to niezwykle interesujące ptaki, o czym mogli się przekonać uczestnicy wydarzenia.

Pan Bartłomiej Woźniak, pracownik Samodzielnego Zakładu Zoologi Leśnej i Łowiectwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, opowiedział wiele ciekawostek na temat sów występujących na terenie Polski. Zaprezentował eksponaty przedstawiające okazy wybranych gatunków sów, ich skrzydła i czaszki. Dowiedzieliśmy się, dlaczego jedne sowy słyszą lepiej a inne gorzej, za to lepiej widzą. Część praktyczna warsztatów polegała na oznaczaniu składu pokarmu sów na podstawie wypluwek zebranych na terenie Nadleśnictwa Celestynów.

Ostatni i chyba najprzyjemniejszy element piątkowego spotkania to wyjście w teren. Uczestnicy wydarzenia podzielili się na dwie grupy. Każda z grup wyruszyła inną trasą. Przewodnik grupy nawoływał sowy w sposób profesjonalny i niezagrażający ich lęgom. Obu grupom udało się usłyszeć głosy puszczyków w odpowiedzi na nawoływania.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu!