Lista aktualności Lista aktualności

Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość "Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948", pod hasłem „Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę”

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą poprzedzoną wprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Leśnicy z wielką ofiarnością spełniali swoją powinność wobec kraju i z niezwykłym męstwem stawiali opór zaborcom. Działali w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym, szkolili w swych szeregach tysiące żołnierzy, stawali do walk na froncie, a pośród ostępów leśnych tworzyli niedostępne dla wroga twierdze, gdzie rosły w siłę jednostki partyzanckie.  W leśniczówkach i gajówkach leśne rodziny udzielały schronienia, opiekowały się rannymi, tworzyły magazyny żywności i broni.” – tak Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów opisywał role leśników w wydarzeniach II wojny światowej.

Podczas uroczystości Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów przekazał na ręce Pani Elżbiety Osuch Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi „Akt przekazania patronatu nad miejscem pamięci narodowej Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948". Podziękował również Pani Agacie Michalczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli za sprawowanie patronatu w minionym roku. Po uroczystym przekazaniu aktu honorowego patronatu, nastąpiło wręczenie uczniom legitymacji potwierdzających przejęcie patronatu nad dębami pamięci, a następnie symboliczne złożenie zapalonych zniczy.

Pluton honorowy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku odczytał uroczysty Apel Poległych. Przedstawiciele lokalnych instytucji złożyli pod pomnikiem wieńce ku pamięci poległym. Przed licznie przybyłymi gośćmi wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Wzruszający spektakl spowodował, że nie jedna łza uroniła się z oka siedzących w zadumie uczestników.