Lista aktualności Lista aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł (z ang. World Wetland Day). Tegoroczne hasło święta to: Ochrona mokradeł w walce ze zmianami klimatu.

Obchody Światowego Dnia Mokradeł organizowane są w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Konwencja ta zwana jest Ramsarską od irańskiego miasta Ramsar, gdzie została podpisana 2 lutego 1971 r. Celem porozumienia jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł, poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Do tej pory Konwencję podpisało 169 krajów, w tym Polska (1978).

Mokradła spełniają w przyrodzie kilka bardzo ważnych funkcji. Są ostoją różnorodności biologicznej, miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ogromnym rezerwuarem wody, wspierają także działania ludzi w walce ze zmianami klimatu. Tereny podmokłe pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe oraz chronią wybrzeża.

Naukowcy szacują, że od 1970 roku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych cennych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Na terenie Nadleśnictwa Celestynów znajduje się wiele ciekawym wodno-błotnych ekosystemów. Przykładem jest Bagno Całowanie - to jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu, teren cenny dla zagrożonych gatunków ptaków oraz siedlisko unikatowej roślinności. By ochronić ten cenny przyrodniczo obszar, Nadleśnictwo Celestynów zrealizowało projekt: „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru NATURA 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów- projekt realizowany w ramach priorytetu V działania 5.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013”. Głównym celem przedsięwzięcia była ochrona gatunków i siedlisk na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną. Dzięki zagospodarowaniu turystycznemu terenu wokół budynku Centrum Edukacji Leśnej, udało się stworzyć ciekawą alternatywę dla osób chcących aktywnie spędzić czas na łonie natury.