Lista aktualności Lista aktualności

Uczcili pamięć ofiar Golgoty Wschodu

18 września, w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, po raz siódmy odbyła się uroczystość ku czci leśników, którzy oddali swe życie broniąc Ojczyzny przed sowiecką agresją.

Przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” zebrali się kombatanci II wojny światowej, leśnicy, przedstawiciele służb mundurowych, reprezentanci lokalnej społeczności, samorządowcy oraz uczniowie okolicznych szkół.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w intencji pomordowanych leśników, odprawiana przez kapelana leśników polskich ks. Wiktora Ojrzyńskiego oraz proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ks. Mirosława Wasiaka. Następnie przemówienia wygłosili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman, nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk oraz przedstawicielka Klubu Twórczego Myślenia Krystyna Obara Morawska. List od sekretarza stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Sasina odczytał nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna Stefan Traczyk.

W swych wystąpieniach podkreślali rolę leśników w walkach o niepodległość oraz konieczność dbania o historię naszego narodu. Nadleśniczy A. Dawidziuk mówił: "Zachowajmy w sercach pamięć o Rodakach, którzy swoją ofiarą służby, krwi i cierpienia pokazali, że honor, majestat, wolność i niepodległość Polski i Polaków są cenniejsze niż życie".

 W uroczystościach wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Wojskowa Asysta Honorowa Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uwieńczeniem wydarzenia był występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, którzy w tym roku objęli patronat nad Dębowym Lasem Pamięci. Młodzi ludzie przygotowali poruszający spektakl pod tytułem „Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę”.