Lista aktualności Lista aktualności

Wiosna w lesie

Wiosną przyroda budzi się do życia. Dla leśników to czas odnowień i rozpoczęcia akcji przeciwpożarowej.

Pojawiły się zielone listki! Pięknie kwitną zawilce gajowe! Przyroda już obudziła się do życia po zimie. Jest ciepło, więc coraz chętniej wychodzimy na spacery do lasu, pracujemy w naszych ogrodach, dosadzamy nowe rośliny... Leśnicy też sadzą!

Na terenie Nadleśnictwa Celestynów posadzimy tej wiosny około 408 tysięcy sadzonek drzew! W naszych lasach rośnie najwięcej sosny zwyczajnej, dlatego posadzimy ponad 330 tysięcy sadzonek sosny. Najważniejszym gatunkiem liściastym jest brzoza, która występuje często jako domieszka w borach sosnowych. Tej wiosny zakupiliśmy ponad 40 tysięcy drzewek tego gatunku. Zasadzimy także ponad 13 tysięcy dębów, prawie 10 tys. buków, kilka tysięcy młodych olch, wiązów i jaworów. Nie zabraknie też jarzębiny, czyli tak naprawdę jarząbu pospolitego.  Z gatunków iglastych posadzimy też ponad 5 tys. świerków. Najwięcej nowych drzewek pojawi się w tym roku na terenie Leśnictwa Torfy, a najmniej w Leśnictwie Zbójna Góra. W każdym z leśnictw zasadzimy nowe drzewka na powierzchniach wcześniej przygotowanych do odnowienia.

Im jest cieplej, tym większe ryzyko pożaru w lesie... Od początku marca stale kontrolujemy wilgotność ściółki i wiele innych parametrów, aby ustalić, jak bardzo zagrożone są nasze lasy. W tym roku Nadleśnictwo Celestynów dokona modernizacji systemu wczesnego wykrywania pożarów dzięki dofinansowaniu z projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" realizowanego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska). Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Wiosna to także czas, kiedy jesteśmy narażeni na kleszcze. Jak uchronić się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze? Zapraszamy do lektury artykułu.

Już niedługo zaczną pojawiać się pisklęta, koźlęta i inne leśne dzieci. Pamiętajmy, że to są dzikie zwierzęta i jeśli je dotkniemy, to ich rodzice poczują obcy zapach człowieka i mogą je porzucić. Nie zabierajmy z lasu piskląt - tam jest ich dom. Rodzice na pewno są niedaleko i czuwają nad swym potomstwem. Zachęcamy do lektury artykułu.