Lista aktualności Lista aktualności

ZIELONY PUNKT KONTROLNY W OTWOCKU, KARCZEWIE, CELESTYNOWIE

11 maja przedstawiciele Nadleśnictwa Celestynów, Gmin Karczew i Celestynów, Miasta Otwock oraz Klubu Sportowego OK! Sport Warszawa podpisali drugie porozumienie w sprawie utworzenia Zielonego Punktu Kontrolnego - sieci stałych punktów do uprawiania sportów na orientację.

Orienteering, czyli poszukiwanie umieszczonych na stałe punktów kontrolnych na bazie specjalistycznej mapy i kompasu, jest ciekawą formą pożytecznego i aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Orientację sportową uprawia się na różne sposoby: maszerując, biegając, chodząc z kijkami, jeżdżąc na rowerze lub na nartach. Można to robić w każdym wieku, indywidualnie lub grupowo, przy każdej pogodzie, za dnia lub nocą. Dzięki takiej aktywności fizycznej ćwiczymy nie tylko umysł i ciało, ale także uwrażliwiamy na piękno przyrody i po prostu dobrze się bawimy.

Na terenie trzech Leśnictw: Celestynów, Otwock i Torfy powstanie sieć Zielonego Punktu Kontrolnego - oryginalnej polskiej koncepcji udostępniania terenów leśnych i miejskich o dużych walorach przyrodniczych i edukacyjnych dla aktywnego społeczeństwa. W terenie zostaną rozlokowane stałe punkty kontrolne - drewniane słupki z oznaczeniami, do których będą prowadzić specjalnie przygotowane mapy. Realizacja przedsięwzięcia stworzy nowe możliwości do uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych - dla lokalnej społeczności i turystów odwiedzających miejscowości i tereny leśne objęte projektem. Oficjalne otwarcie przewidywane jest na koniec października tego roku.

Tekst: Róża Brytan