Aktualności

21 marca obchodzony jest pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczny MDL obchodzimy pod hasłem „Lasy i energia”.

Wydarzenia

W niedzielę 19 marca 2017 r. w Centrum Edukacji Leśnej odbył się dzień otwarty, którego tematem przewodnim było drewno.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Strona przekieruje Cię na stronę BIP Nadleśnictwa, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat prowadzonych postępowań przetargowych i zamówieniach. Znajduje się tu lista zarządzeń i innych informacji o obowiązku podawania do publicznej informacji.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie na terenie, który obejmuje ich leśnictwo. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce Kontakty oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „Dane teleadresowe".