Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Celestynów położone jest na obszarze o charakterze nizinnym. Swoje ukształtowanie zawdzięcza działaniu procesów glacjalnych, peryglacjalnych oraz rzecznych. Mimo nizinnego położenia można znaleźć tu wyraźne zróżnicowanie terenu, które objawiają się w postaci wydm oraz zagłębień. Obszar nadleśnictwa należy do zlewni Wisły, która stanowi zachodnią granicę nadleśnictwa.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, to urokliwe i cenne przyrodniczo lasy mazowieckie. Lasy, które poddane są silnej presji wielkiego miasta.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, nazwał Leśne Kompleksy Promocyjne „25 perłami z zielonego skarbca”. Perła Mazowsza czyli Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”, powstał jako 19 LKP w Polsce (obecnie jest ich 25). W jego skład wchodzą cztery nadleśnictwa RDLP Warszawa: Drewnica, Jabłonna, Chojnów oraz Celestynów, a także lasy miejskie Warszawy. Grunty te wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym tworzą zielony pierścień wokół stolicy.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

Mapy Lasów

Znajdziesz tu serwisy, na których umieściliśmy różne rodzaje map zarówno z naszego terenu, jak i lasów pozostałej części Polski.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.