Asset Publisher Asset Publisher

II Sprzedaż samochodu SUZUKI GRAND VITARA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Celestynów działając na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu:

SUZUKI GRAND VITARA D 1,9 MR’08, wersja: Comfort

Treść ogłoszenia o przetargu, formularz ofertowy, wzór umowy do pobrania poniżej.