Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga! Zagrożenie wścieklizną

Nadleśnictwo Celestynów  informuje, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Obszarem zagrożonym występowaniem wścieklizny określa się : Gminę miejską Otwock w granicach administracyjnych oraz część terenu Gminy Wiązowna, Gminy Celestynów, Gminy miejskiej Karczew ograniczony miejscowościami:
1) od strony północnej- miejscowością Radiówek, Żanęcin;
2) od strony północno-wschodniej - miejscowością Kopki, Dziechciniec;
3) od strony wschodniej - miejscowością Wola Ducka;
4) od strony południowo-wschodniej - miejscowością Dąbrówka;
5) od strony południowej - miastem Karczew i gminą Celestynów w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, duktem leśnym od miejscowości Dąbrówka na południe od Bunkrów Dąbrowiecka Góra do Kamienia Leśnika i dalej na wschód duktem Torfy do ulicy Czerwona Droga;
6) od południowego zachodu - miastem Karczew wzdłuż ulic: Czerwona Droga i Adama Mickiewicza;
7) od zachodu - rzeką Wisła i rzeką Świder;
8) od północnego-zachodu - rzeką Świder;
9) położonymi na obszarze: Pogorzel Warszawska, Glina, Stara Wieś.

Na wyżej określonym obszarze obowiązuje zakaz:
1) organizowana targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących;
2) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na obszar zagrożony bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu;

2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach lub zamkniętych wybiegach;

3) odstrzał sanitarny lisów wolno żyjacych;

4) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Otwocku przypadków padnięć zwierząt dzikich.

Całość rozporządzenia Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku do pobrania poniżej.

Nadleśnictwo Celestynów informuje, iż w dniach 12-21 września planowana jest akcja doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji znajduje się na plakacie zamieszczonym do pobrania poniżej.

Prosimy wszystkich odwiedzających celestynowskie lasy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o przestrzeganie ww. zakazów i nakazów.