Położenie

Nadzór na lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu; sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
 
 
W związku z pełnionym nadzorem nadleśnictwa, nad lasami niepaństwowymi, nasi pracownicy terenowi prowadzą dla interesantów dyżury w Urzędach.
 
 • Urząd Gminy Wiązowna:   Marcin Kocimski   tel. 500-167-029
każdy wtorek miesiąca w godz. 9:00 - 11:00 
 
 • Urząd Miasta Otwocka: Krzysztof Kiełczyński tel. 500-167-036
I i III poniedziałek miesiąca w godz. 13:00- 15:00 
 
 • Urząd Miasta Józefów: Krzysztof Kiełczyński tel. 500-167-036
II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 13:00 - 15:00
 
 • Urząd Miasta w Karczewie: Andrzej Lubowicki tel. 500-167-031
I i III środa miesiąca w godz. 11:00 - 13:00
 
 • Urząd Gminy w Celestynowie: Grzegorz Skotarczak tel. 500-167-035
II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00
 
 • Kancelaria Leśnictwa Czarci Dół: Bogdan Wójcik tel. 500-167-034
każdy wtorek miesiąca w godz. 8:00 - 10:00
 
 • Kancelaria Leśnictwa Rogalec: Bogdan Ciesielski tel. 500-167-032
każdy wtorek miesiąca w godz. 8:00 - 10:00
 
 • Kancelaria Leśnictwa Sobienie: Grzegorz Wójcik tel. 500-167-026
każdy wtorek miesiąca w godz. 8:00 - 10:00
 
 
Uwaga! Nastąpiła zmiana we wniosku o zamiarze pozyskania drewna na terenie powiatu otwockiego. Przy składaniu wniosku, zgodnie z art. 199 Kodeksu Cywilnego, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli lasu.
 
 

 

Materiały do pobrania