Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Celestynów położone jest na obszarze o charakterze nizinnym. Swoje ukształtowanie zawdzięcza działaniu procesów glacjalnych, peryglacjalnych oraz rzecznych. Mimo nizinnego położenia można znaleźć tu wyraźne zróżnicowanie terenu, które objawiają się w postaci wydm oraz zagłębień. Obszar nadleśnictwa należy do zlewni Wisły, która stanowi zachodnią granicę nadleśnictwa.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, to urokliwe i cenne przyrodniczo lasy mazowieckie. Lasy, które poddane są silnej presji wielkiego miasta.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, nazwał Leśne Kompleksy Promocyjne „25 perłami z zielonego skarbca”. Perła Mazowsza czyli Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”, powstał jako 19 LKP w Polsce (obecnie jest ich 25). W jego skład wchodzą cztery nadleśnictwa RDLP Warszawa: Drewnica, Jabłonna, Chojnów oraz Celestynów, a także lasy miejskie Warszawy. Grunty te wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym tworzą zielony pierścień wokół stolicy.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Mapy Lasów

Znajdziesz tu serwisy, na których umieściliśmy różne rodzaje map zarówno z naszego terenu, jak i lasów pozostałej części Polski.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.