Aktualności

W dniach 4-6 grudnia 2018 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej LZD SGGW w Rogowie pracownicy Nadleśnictwa Celestynów wzięli udział w 23 konferencji „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa”.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Strona przekieruje Cię na stronę BIP Nadleśnictwa, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat prowadzonych postępowań przetargowych i zamówieniach. Znajduje się tu lista zarządzeń i innych informacji o obowiązku podawania do publicznej informacji.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie na terenie, który obejmuje ich leśnictwo. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce Kontakty oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „Dane teleadresowe".