Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Celestynów

Nadleśnictwo Celestynów

+48 22 789-70-03

+48 22 789-82-85

celestynow@warszawa.lasy.gov.pl

ul. Obrońców Pokoju 58

05-430 Celestynów

NIP: 532-010-14-61

 

Numer konta bankowego
PKO BP 77 1020 1127 0000 1102 0007 4617

Nadleśniczy

Artur Dawidziuk

22 789-70-03

email

Zastępca Nadleśniczego

Arkadiusz Dmowski

22 789-70-03

email

Główny Księgowy

Jadwiga Śliwka

22 789-70-03

email

Inżynier Nadzoru

Wojciech Kała

22 789-70-03

email

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Dział Gospodarki Leśnej

Dział Finansowo- Księgowy

Zespół Edukacji Leśnej

Stanowisko ds. pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej